0

Nedočkavosť je najväčší nepriateľ reálneho zisku