0

Ruletový systém Sylviina voľba skutočne navyšuje pravdepodobnosť výhry