0

Stratégia smerodajnej odchýlky – nenechajte sa nachytať na nefunkčnej stratégii